Leden Lokale Actie Groep (LAG) Flevoland

De LAG Flevoland heeft 17 leden, waarvan 10 namens private organisaties (59%) en 7 namens overheden (41%). De LAG staat onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter (zonder stemrecht) en heeft de onderstaande samenstelling. Per organisatie neemt één vertegenwoordiger zitting in de LAG. In de op deze wijze samengestelde LAG keren enkele voormalige LAG-leden terug. Daarmee is geborgd dat er, naast vernieuwing, ook voldoende ervaring met LEADER en het functioneren als LAG beschikbaar is.

Naam organisatie Naam LAG-lid Thema’s Leeftijd Organisatie m/v
 Onafhankelijk voorzitter  Gert Jan van Tilburg  Alle  65+  Privé-persoon      m
 LTO Oostelijk Flevoland  Henk Noome  Alle  45-55  Vereniging  m

Natuur en Milieufederatie Flevoland

 Vera Dam  Alle  45-55  Vereniging  v
 Toerisme Flevoland  Rinkje Tromp  Recreatie  45-55  BV  v
 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling  Peter de Vreede  Sociale cohesie  55-65  Stichting  m
 Secretaris Dorpsbelangen  Rolande Kempenaar  Sociale cohesie  45-55  Vereniging  v
 Tien Dorpen  Jan Swart  Sociale cohesie  45-55  Vereniging  m
 Stichting Urk Promotie en Bedrijven Actief Nop  Fokke Hoekstra  Recreatie  45-55  Stichting  m
 Jongeren 19 nu  Marlou Slootman  Sociale cohesie     20-35  Vereniging  v
 Hanneke's Pluktuin  Hanneke Monsma  Recreatie  35-45  BV  v
 Gemeente Almere  Jan Kuit  Alle  35-45  Gemeente  v
 Gemeente Dronten  Geert Gielen  Alle  45-55  Gemeente  m
 Gemeente Lelystad  Sjoerd Vonk  Alle  45-55  Gemeente  m
 Gemeente Noordoostpolder  Ineke Cornelissen  Alle  45-55  Gemeente  v
 Gemeente Urk  Gerard van der Woude  Alle  55-65  Gemeente  m
 Gemeente Zeewolde  John de Vries   Alle  45-55  Gemeente  m
 Provincie Flevoland  Andreas Vlasman  Alle  35-45  Provincie  m