leaderflevoland.nl - Speelmoestuin.jpg

Eerste project van Leader Flevoland van start

03-04-2017

Heugelijk nieuws voor de Stichting Leefbaar Espel. De speelmoestuin gaat er komen. Vorige week ontving de werkgroep ‘Green Experience’ de officiële subsidie beschikking van Leader Flevoland. Zowel vanuit de EU als vanuit de gemeente Noordoostpolder wordt er een bedrag van €33.601 toegekend, in totaal krijgt de werkgroep dus ruim €66.000 te besteden. Het project krijgt deze subside vanwege de positieve bijdrage die het volgens verwachting gaat leveren aan het sociale klimaat in Espel. Zowel een speeltuin als een buurtmoestuin stonden bij de bewoners van Espel op de wensenlijst. Beiden zullen nu worden gecombineerd in de speelmoestuin.  Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kinderen zullen er worden uitgedaagd om vrij en avontuurlijk te kunnen spelen op verschillende natuurlijke speeltoestellen, met centraal een moestuin die onderhouden wordt door een groep buurtbewoners. Op deze manier kunnen verschillende doelgroepen uit het dorp elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten wat de sociale contacten tussen de bewoners versterkt. Martijn Dekkers van ‘Green Experience’ geeft namens de werkgroep aan erg blij te zijn met de subsidie. Binnenkort zal er gestart worden met het bewerken van de grond en het inzaaien van gras. De speelmoestuin zal naar planning begin 2018 gereed zijn. 

Aan de beschikking voor ‘Green Experience’ ging een traject van ongeveer een half jaar vooraf. Tijdens dit traject is de projectaanvraag getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook werd het plan beoordeeld door de Lokale Aktie Groep (LAG), welke optreedt als beoordelingscommissie van Leader Flevoland. LAG-voorzitter Gert Jan van Tilburg geeft aan bijzonder blij te zijn met de beschikking voor Green Experience. ‘Het is voor deze Leader periode de eerste beschikking die afgegeven wordt. Ik wens de initiatiefnemers in Espel veel succes met de realisatie van hun mooie plan en ik hoop dat het een stimulans zal zijn voor andere verenigingen of groepen mensen, om ook contact op te nemen voor de mogelijkheden van Leader Flevoland’.

Heeft u ook een idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het platteland in Flevoland? Als uw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om uw plan te ondersteunen. In totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar. Per project is dat maximaal
€ 200.000. Het programma loopt van 2015 tot en met 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Leader Flevoland www.leaderflevoland.nl