leaderflevoland.nl - Belevenissenbos Lelystad.jpg

Voorbeeld projecten

Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen uit de voorgaande LEADER periode.

Jongerencentrum Urk
Op Urk is het oude jongerencentrum verbouwd. Het oude gebouw was inmiddels dringend aan een opknapbeurt toe. Om voldoende inkomsten op langere termijn te waarborgen zijn door de jongeren donateurs geworven. Daarnaast heeft men samenwerking gezocht met andere jongerenorganisaties. Ook aan de verbouwing hebben de jongeren zelf, waar mogelijk, een steentje bijgedragen door zelf de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat mag er zijn, inmiddels wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het nieuwe gebouw. 

De verbouwing en de aanvraag van LEADER subsidie zijn van begin tot eind gevolgd in de documentaire ‘LEADER, van droom tot werkelijkheid’. Klik hier om een stukje uit de documentaire te bekijken wat betrekking heeft op het jongerencentrum. 


Blote Voeten Zeebodempad, Kraggenburg
Het Blote Voeten Zeebodempad is een initiatief van Marga en Vincent Oosterwijk in Kraggenburg. Het pad is ruim 2,5 kilometer en bestaat uit gras en tal van andere ondergronden. Het hele pad dient op blote voeten te worden bewandeld. Door de wisselende ondergronden leidt dit tot een bijzondere ervaring. Onderweg wordt er informatie aangeboden over onder andere het werk van de pioniers op het ontgonnen land, de omgeving en de aanwezige landbouwgewassen. De voormalige ligboxenstal is verbouwd tot paviljoen en vanaf daar heeft men toegang tot het park. In het paviljoen of buiten op het terras kan men vervolgens genieten van een heerlijk kopje koffie of een ambachtelijk bereid ijsje. De allerkleinsten kunnen zich vermaken in de, speciaal voor hen ingerichte 'kalverenweide'. Ook in het paviljoen kan er worden 'teruggekeken' naar de tijd van de pioniers. Klik hier om een stukje uit de documentaire te bekijken wat betrekking heeft op het blote Voeten Zeebodempad. www.blotevoetenzeebodempad.nl


Multifunctioneel Centrum Tollebeek
Sinds september 2011 kan men in Tollebeek gebruik maken van MFC (Multi Functioneel Centrum) "De Pionier". Er is een sportzaal/gymzaal welke wordt gebruikt voor basisschoolgym, volleybal, gymnastiek, badminton, bodyfit, majorette en zaalvoetbal. Ook zijn er praktijkruimtes te huur, welke o.a. worden gebruikt door de huisarts, een logopedist, een fysiotherapeut, het consultatiebureau, en een hulpverleningsinstantie. Het buitenterrein wordt o.a. gebruikt door de voetbalvereniging en de jeu de boulesvereniging. Kinderopvang ‘de Boterbloem’ verzorgt hier buitenschoolse opvang. Dit multifunctionele gebouw is tot stand gekomen door samenwerking tussen vele verenigingen en de inzet van vrijwilligers uit het dorp. Klik hier om een stukje uit de documentaire te bekijken wat betrekking heeft op het Multifunctioneel Centrum Tollebeek.


Belevenissenbos Zuigerplasbos Lelystad
In het Zuigerplasbos is er een natuurlijke, avontuurlijke en stoere variant van een speelbos gecreerd. In het bos zijn verschillende educatieve thema's op gebied van natuur, water, archeologie, sport en beweging vervlochten. Het richt zich op individueel, familie- en groepsbezoek. Voor groepen biedt het project ook adequate dag- en verblijfsaccommodatie met (les)lokalen in twee blokhutten en met kampeerveld. Het belevenissenbos is een samenwerking tussen Scouting, Staatsbosbeheer, scholen en Stichting Flevodrome. www.belevenissenbos.nlDe Kaasboulevard
De Polderzoom is een gemengd bedrijf met melkveehouderij, kaasmakerij, vleesvarkens en akkerbouw. In plaats van schaalvergroting heeft het bedrijf gekozen voor verbreding en het openstellen van het bedrijf voor publiek. Met de zogenaamde Kaasboulevard wordt de kloof tussen boer en burger kleiner gemaakt. Het hele proces van koe, melk en kaas wordt uitgelegd en kun je echt beleven door zelf te zien, ruiken en proeven. Ook is er een film gemaakt waarop het hele proces in beeld is gebracht.  www.polderzoom.nl


Cultuur in de Botterschuur
In de haven van Urk is een historisch, cultureel en educatief centrum gemaakt in de oude Botterschuur. Na jarenlange inzet van talloze vrijwilligers is de Botterschuur weer in de oude staat hersteld. Naast de functie van reparatie- en werkplek worden in de schuur programma's verzorgd over ambachten, zeemanschap en visserijtechnieken. Het project richt zich op toeristen, Urker bevolking, jongeren en mensen met een beperking.